Hal Ehwal Pelajar

Pembayaran Yuran

Laman ini menyediakan senarai kaedah pembayaran yuran bagi pelajar Ninjakeris bermula batch ke-4 Ambilan September 2021.

Pembayaran dalam talian

Para pelajar boleh menyempurnakan pembayaran melalui laman sesawang https://pay.ninjakeris.com/b4.

Untuk pelajar Ninjakeris kemasukan September 2021 :

Jenis YuranKadar
Yuran Bulanan

RM150

Yuran Pendaftaran

RM100*

*Nota : *Yuran pendaftaran dikecualikan sekiranya membayar sekaligus

Anda boleh memilih sama ada ingin membuat pembayaran yuran pendaftaran dan bulan pertama di pilihan pertama, atau membuat pembayaran 6 bulan sekaligus di pilihan kedua.

Pembayaran 6 bulan sekaligus melayakkan anda mendapat pengecualian yuran pendaftaran (bernilai RM100). Bermakna, harga asal untuk 6 bulan pengajian adalah RM1000, namun disebabkan anda membayar 6 bulan sekaligus, anda hanya perlu bayar RM900.

Untuk tujuan ini, kami menerima pembayaran daripada bank tempatan menerusi fungsi FPX di portal pembayaran kami.

Hakcipta Terpelihara © Ninjakeris Academy (RA0075488-W).
Dibangunkan oleh Grocern.